Behöver du eller ditt företag en plattform utomlands

NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Off shore bolag
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give the button a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font
Get cash from your website. Sign up as affiliate.
Behöver du eller ditt företag en plattform utomlands

Detta är kanske lösningen.

Företagsform = C/C (Closed corporation)

Bolagen är registrerade i Sydafrika.

Bolagen har vid leverans följande.

Fysisk Adress

Telefonnummer, sekreterare svarar på engelska under kontorstid

Eget Faxnummer

Egen E-postadress

Bankkonto som tecknas av ägaren eller den ägaren utser. Kontot kan skötas via Internet.

Bankkort i Sydafrika, (för att ta ut bankkort fodras besök på banken i Sydafrika) Om du väljer denna lösning, så har vi förberett allt på banken då du kommer till vackra Durban i Sydafrika, så hela proceduren tar cirka en timme.

Du kan även välja att ha ditt bankkonto i England, detta kan mot avgift arrangeras utan din personliga närvaro.

Företagets administration sköts av kvalificerad personal i Sydafrika

Pris för bolag, sänd förfrågan via E-post. (länk finns nederst på denna sida) så blir du kontaktad via e-post, telefon eller fax, du bestämmer, av någon av våra representanter.

Bolagets Brev, Fax och E-post hanteras enligt överenskommelse

Pris och vad som ingår i grundpriset för fasta månadstjänster, sänd förfrågan på E-post (länk finns nederst på denna sida) så blir du kontaktad av en av våra representanter.

I stort sett alla typer och tjänster som har med bolagsadministration utförs av oss. Möjligheter finns för Svenska investerare att skicka post till Svensk adress för vidarebefordran till det egna bolaget i Sydafrika.

Några grundläggande fakta om CC I Sydafrika

Permanent bildande

Detta är normalt definierat som ”en fast plats av affärsverksamhet genom vilken verksamhet i ett bolag helt eller delvis drivs”

Vi skall här ge exempel på en svensk medborgare som köper och använder ett Sydafrikanskt Close Corporation, vilket han / hon använder i Sverige för affärer.

Skatt på vinster I bolaget.

Om ett företag driver affärer i ett registrerat bolag, skall skatten betalas i det land i vilket verksamheten bedrivs.

För att fortsätta med vårt exempel, så kommer vinsten från ett Sydafrikanskt Close Corporation som opererar i Sverige inte att beskattas i Sydafrika. Bolaget kommer i detta fall att beskattas i Sverige. Bolaget skall med andra ord följa den skattelagstiftning som finns i det land där verksamheten bedrivs.


Internationell handel

Eftersom Sydafrika och Sverige har ett skatteavtal, kan du göra alla dina internationella affärer genom ett Sydafrikanskt CC utan att betala skatt i Sydafrika

 
Att köpa fast egendom

Om du planerar att investera i fast egendom i Sydafrika, så är Close Corporation det bästa sättet att förvärva egendomen i.

Precis som i Sverige, så kan du sälja egendomen utan att betala den skatt man annars skall göra på fast egendom vid försäljning, detta eftersom det inte utgår några lagfartskostnader eller annan egendomsskattskatt vid försäljning av andelarna i ett bolag. Dessutom kan en försäljning ske mycket snabbt, utan störande extrakostnader, då det är mycket enklare att sälja andelar i ett bolag än att sälja fast egendom. Jämför med att äga fastigheter i ett KB i Sverige, där man har samma skatteeffekt. Med andra ord så kan man få ett högre pris för egendomen om den ägs och säljs som ett CC än om köparen skall betala höga skatter på egendomen, vilket givetvis reducerar försäljningspriset i motsvarande grad.

Ett Close Corporation betalar “Transfer Duty” på 10 % av priset vid köp av egendomen. En person å andra sidan, betalar ”Transfer Duty” vilken kalkyleras enligt följande.

En procent på de första R60 000 av köpesumman

Fem procent på köpesumma från R60 001 till R250 000.

Åtta procent på köpesumma överstigande R250 000.

Viktigt är också att notera, om man köper en fastighet från en ”Property developer”, skall man inte betala någon ”Transfer duty”.

Att låta sitt Svenska bolag ägas av ett CC i Sydafrika
Den bästa skattemässiga lösningen är att ha ett svenskt kb, som ägs till största delen av ett Sydafrikanskt Close Corporation. Ett svenskt Kb är inget skattesubjekt, vilket betyder att ett KB inte får lova att betala skatt själva, utan skatten skall överföras och betalas av andelsägarna i kommanditbolaget. Detta betyder att om du har ett svenskregistrerat KB som ägs av ett Sydafrikanskt CC så MÅSTE du överföra vinsten för beskattning hos andelsägarna, i detta fall det Sydafrikanska Close Corporation. Eftersom det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Sydafrika, hela avtalet kan du läsa här,(OBS högerklicka och öppna i nytt fönster, filen är på 77 sidor så den tar lite tid att öppna) eller på RSV:s webbsida och då det enligt Sydafrikansk skattelagstiftning är avtalat att vinster intjänade i annat land inte skall beskattas i Sydafrika, så får detta till följd att vinsterna blir skattefria.
Varning

Se alltid till att du köper ett oanvänt CC, våra Close Corporation har ALDRIG bedrivit verksamhet. Om du köper Grisen i säcken utan garantier för att det CC du köper är ”Rent” så kan du få mycket obehagliga överraskningar eftersom du då köper de problem och skulder som den tidigare verksamheten kan ha ådragit sig.

International Pricing

Priset för bolaget vid köp är Enligt ÖK: Skicka E-post. och lämna ditt telefonnummer så blir du uppringd av en av våra representanter i Sverige, och till honom/henne kan du ställa alla frågor du vill ha svar på

Brev, Fax och E-post vidarebefordras till "Ägarna" på det vis och till den adress som ägarna väljer, oöppnat, obehandlat, med fax, E-post eller Brev.

Grundpriset för administrationstjänster är 950: Sek per månad, detta kan betalas till Svenskt postgirokonto månadsvis. I Grundpriset ingår.

01. Avsändande upp till 4 st. normalbrev per månad.

02. Avsändande upp till 4 sidor fax per månad

03. Avsändande upp till 4 email per månad

04 Bokföring upp till 10 verifikationer per månad.

05. Översändande av Balans och resultaträkning per E-post till ägarna en gång per månad.

06. Upprättande och insändande av erforderliga, rapporter, bokslut deklarationer mm, allt det som erfordras enligt ZA lagstiftning

07. Mottagande upp till 4 brev per månad Reklam oräknad

08. Mottagande upp till 4 fax per månad

09. Mottagande upp till 4 Email per månad, reklam oräknad.

10. För tjänster utöver ovan, pris enl. Ök.

11. I stort sett alla typer och tjänster som har med bolagsadministration och bolagsskötsel utförs av oss. Möjligheter finns för Svenska investerare att skicka post till Svensk adress för vidarebefordran till det egna bolaget i ZA.

Fasta priser utökad service

Skriva brev, Engelska, Svenska Per A4 Sida 50:- SEK

Skriva fax, Engelska, Svenska Per A4 Sida 50:- SEK

Skriva E-post, Engelska, Svenska Per A4 Sida 50-SEK

Mottagande av över 5 brev/ Mån =3:- SEK/ St.

Mottagande av över 5 fax/ Mån = 3:- SEK/ St. + 1:- / Sida

Mottagande av över 5 Email/ Mån = 3:-SEK/ St. + 1:- / Sida

(vid Attachments till Email +15:- Sek / Mb)

Avsändande av över 5 brev = Portokostnad + 5:-/ Brev

Avsändande av över 5 Fax = Telefonkostnad + 5:-/ Fax

Avsändande av över 5 Email = 5:- / Email + 2:-/ Sida

(Vid Attachments till Email + 15 Kr / Mb)

Fakturering + registrering per utskriven faktura i 3 ex = 7:-/St.

(Ett ex till kund, ett ex i bokföring, ett ex till ägare)

Registrering av leverantörsfaktura = 5:- / faktura

Bokföring av över 11 Verifikationer / Mån = 7 kr / verifikation

OMBUD

Vi söker seriösa ombud i Sverige.

Om du är intresserad, skicka E-post. via nedanstående länk, klicka på länken för rätt E-postadress.

 Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:


Din IP Adress.


AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.


Emule
Free Web Page Hit Counter


Web Counter by TrafficFile.com


Buy Viagra
Alf Einar Ljung